Livsmedelskooperativ, universitet och forskningscentra samarbetar för att minska energiförbrukningen

  • Torkning

  • Mejeri

  • Kött och fågel

  • Förädling av frukt och grönsaker

Energieffektivitet
inom 4 sektorer:

SCOoPE har mål inom fyra av livsmedelssektorns delar. Syftet är att minska energiförbrukningen i livsmedelsindustrin utan att förlora produktionskapaciteten hos företagen. Mer information om projektet finns här:

Ladda ner PDF Mer information

Senaste nytt från SCOoPE

SCOoPE partners

Air Max 90

Nike Flex