Välkommen till SCOoPE Energy Manager Test.

Vänligen lämna ditt namn och din e-postadress nedan innan du börjar.

Du måste ha minst 50 % av svaren rätt för att vara godkänd.

Förnamn och efternamn
Mailadress

Webinar 1. SCOoPE project – Saving Cooperative Energy


SCOoPE projektet finansieras av

Följande sektorer analyseras:

Diagnosverktyget är:

Webinar 2.  State of the art EN 16247, CIRCE
Omfattning av energirevisionen…

Utvecklingen av energirevisioner inom industrisektorn i EU...

Förslagen till energieffektivitetsåtgärder...

Webinar 3. Instruktioner för diagnosverktyget, CIRCE
Diagnosverktyget är en mjukvara för att analysera:

Obligatoriska uppgifter för diagnosverktyget är:

Varje utrustning måste vara kopplad till:

Webinar 4. Termisk energieffektivitet inom industrin, ENEA


En ånggenerators effektivitet är:

Vilken av följande kvantiteter är inte ett mått på energieffektivitet?

Vilken process som kräver vanligtvis mest värmeenergi i livsmedelsindustrin?

Webinar 5. Elektrisk energieffektivitet inom industrin, UPM


Under en månadsperiod på 30 dagar är elenergiförbrukningen 9000 kWh och toppkravet är 50 kW. Lastfaktorn för den perioden är:

Om det finns en betydande kostnad för reaktiv energi i en fabrik är den vanliga tekniska åtgärden för att minska denna kostnad:

ISO-standarden som syftar till att upprätthålla, förbättra och certifiera ett energihanteringssystem är:

Webinar 6. Energieffektivitet i elmotorer, CIRCE
En elmotor i klass IE1 har effekten 11 kW, 4 poler och 50 Hz arbetar med nominell effekt 6.000 timmar om året ersätts av en liknande som uppfyller kraven i IE3. Hur mycket energi är det möjligt att spara under ett år?

Motorer med hög verkningsgrad rekommenderas när:

Vilken vinst får du från att installera frekvensomvandlare?

Webinar 7. Energieffektivitet i livsmedelsindustrin och värme/elenergi kombinat, ENEA


En kombinerad värme och elenergianläggning:

På vilken parameter är vanligtvis en kraftvärmeanläggning i ett företag dimensionerad?

Om ett företag som har kraftvärmeanläggning behöver generera stora mängder värme på ett diskontinuerligt sätt, måste det skilja sig kraftigt från kraftvärmeförhållandet till kraftvärmeverket. Vilken kraftvärmeprocess passar bäst?

Webinar 8. Energieffektivitet inom livsmedelsindustrin och förnybara energikällor, UPM
Kostnaden för gas eller diesel är i de flesta länder:

Kostnaden för ett solenergisystem utan batterier, fullt installerad med alla komponenter, är i de flesta länder:

Effektivitet hos en värmepump anges som COP, som är mellan 1,5 och 4, i en luft/luft-värmepump under verkliga förhållanden: För en bergvärmepump kan man komma upp i:


 

WEBINAR 9. Effektiv generering av ånga och varmvatten i livsmedelsindustrin, ENEA
”Boiler blowdown” refererar till:

Pannans effektivitet (ηb)                     

Pastörisering

Webinar 10. Totalanalys av anläggningen ISO 50001, CIRCE
En internrevision måste se till att energiledningssystemet

Vilka av följande krav i ISO 50001 är sanna?

Vilken typ av företag kan certifieras enligt Energy Management System?

Webinar 11. Verktyg och horisontell energieffektivitet inom industrier, CIRCE


För att utforma ett effektivt belysningssystem är det nödvändigt att uppnå:

Vilka data i form av  mätvärden behövs för att bestämma U-värdet för en vägg:

En nätanalysator låter dig mäta …

Webinar 12. Lean kartläggning och effektivitet i processenergi, UPM
Tillgänglighet är faktorn för den totala utrustningseffektivitet (OEE) som representerar:

EFFEKTIV KAPACITET kan beräknas som:

Lean & Green-filosofin kännetecknas av:

Air Max 90

Nike Flex