Denmark test

Welcome to the SCOoPE Energy Manager Test.

Please leave your name and email address below before starting.

You will need to have at least 50% of the answers correct, to pass the exam.

Name and surname
E-mail

Webinar 1 – SCOoPE-projektet – Saving Cooperative Energy


SCOoPE-projektet er finansieret af
Sektorerne, analyseret i projektet, er:
Diagnoseværktøjet er

Webinar 2 – State of the art EN 16247, CIRCE


Omfanget af energisynet …
Gennemførsel af energisyn i alle industrielle sektorer i EU...
Forslag til tiltag, der forbedrer energieffektiviteten ...

Webinar 3 – Instruktioner for diagnose-værktøjet, CIRCE


Diagnose-værktøjet er software, der hjælper med at måle...
Obligatorisk data for diagnoseværktøjet er
Alt udstyr skal følge

Webinar 4. Termisk energieffektivitet i industrien, ENEA


En dampgenerators effektivitet er:
Hvilken af følgende enheder udtrykker ikke energieffektivitet?
Hvilken af følgende processer bruger oftest mest termisk energi i fødevareklyngen?

Webinar 5. Elektrisk energieffektivitet i industrien, UPM


Igennem en måned på 30 dage er en virksomheds elektriske energiforbrug 9.000 kWh med en peak-aftag på 50 kW. Belastningsfaktoren i perioden er:
Hvis der i en virksomhed er betydelige omkostninger til reaktiv energi, er det typiske tekniske forbedringstiltag, der kan reducere omkostningen:
Den ISO-standard, der handler om at opretholde, forbedre og certificere energiledelsessystemer, er

Webinar 6 – Energieffektivitet ved elektriske motorer, CIRCE


En motor, der lever op til IE1 effektivitetsstandarderne, har 11kW effekt, fire poler og nominel frekvens på 50 Hz, og som kører 6.000 timer årligt, erstattes af en tilsvarende maskine, der opfylder IE3 effektivitetsstandarderne. Hvor meget energi kan her spares?
Højeffektivitetsmotorer anbefales i følgende tilfælde:
Hvilket udbytte fås ved at installere frekvensomformere?

Webinar 7. Energieffektivitet i fødevareindustrien og samproduktion af kraft og varme, ENEA


Et kraftvarmeanlæg:

 
Hvilken parameter afgør oftest størrelsen på et kraftvarmeanlæg i en virksomhed
Hvis en virksomhed har en samproducerende kraftvarmeanlæg og af og til et uregelmæssigt behov for store varmemængder, kræves betydelig variation i anlæggets forhold mellem strøm og varme. Hvilken type samproduktion vil oftest vælges her?

Webinar 8. Energieffektivitet i fødevareklyngen og vedvarende energi, UPM


Prisen på benzin og diesel er i de fleste lande:
Prisen på et fuldt installeret solcellesystem (uden batterier) er i de fleste lande:
En varmepumpes effektivitet bestemmes af COP-faktoren, der i et konventionelt varmepumpe-system er 1,5 til 4, og med et geotemisk system:

WEBINAR 9 Effektiv produktion af damp og varmt vand i fødevareklyngen, ENEA


Udblæsning af en kedel refererer til:
Kedeleffektiviteten (ηb)
Pasteurisering

Webinar 10 –Total site energiledelsessystemer, ISO 50001, CIRCE


Et internt energisyn skal sikre, at energiledelsessystemet
Hvilket af de nedenstående påståede krav i ISO 50001 er sandt?
Hvilken slags virksomhed kan certificeres under et energiledelsessystem?

Webinar 11 – Forsyninger og horisontal energieffektivitet i industrien, CIRCE


For at designe et effektivt belysningssystem skalfølgende tages i betragtning:
Hvis nogle af de materialer, der er brugt i en væg er ukendte, og den eneste måde at finde U-værdien er ved at bruge en U-værdi måler, er de nødvendige parametre for målingen:
Med en grid analyzer kan du måle …

Webinar 12 - Lean Mapping og energieffektivitet ved processer, UPM


Tilgængelighed er en faktor af Overall Equipment Effectiveness (OEE), der repræsentere:
Den EFFEKTIVE KAPACITET kan beregnes som
Lean & Green-filosofien er karakteriseret ved:


Air Max 90

Nike Flex