22-05-17 / H παρουσία της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στην Περιφέρεια Κρήτης

Πολυσχιδής δραστηριότητα μέσω εκδηλώσεων, παρεμβάσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

H GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, η καινοτόμος εταιρεία του πρωτογενούς τομέα, συνεπής στο όραμά της για ένα διαφορετικό μέλλον του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα, ανέπτυξε κατά το προηγούμενο διάστημα πολυποίκιλες δραστηριότητες στην περιφέρεια της Κρήτης. Οι δραστηριότητες αυτές είχαν σκοπό την:

 • Eνημέρωση και εκπαίδευση των παραγωγών σε ό,τι νέο προκύπτει και σχετίζεται με τη βελτίωση της παραγωγής και της οικονομικής τους θέσης.
 • Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους οργανωμένους παραγωγικούς φορείς του νησιού.
 • Συμβολή στην αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας των συνεταιριστικών οργανώσεων.
 • Εκπαίδευση / Παρουσίαση αλλά και εξοικείωση των παραγωγών με νέες καινοτόμες υπηρεσίες.
 • Σχεδίαση νέων λειτουργιών και διαδικασιών για τη βελτίωση του κόστους εισροών των παραγωγών.

Εκδηλώσεις εκπαίδευσης – ενημέρωσης

Το προηγούμενο διάστημα, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ πραγματοποίησε τρεις εκδηλώσεις σε Ηράκλειο, Χανιά και Άγιο Νικόλαο. Αντικείμενο των εκδηλώσεων ήταν η ενημέρωση σχετικά με τα συνεργατικά σχήματα και τις Οργανώσεις Παραγώγων, τη διαδικασία σύστασής τους καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν για τους παραγωγούς από τη συμμετοχή τους σε αυτά.

Διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση, με αντικείμενο τη Βιολογική Γεωργία, στο Τυμπάκι, όπου συμμετείχε πλήθος παραγωγών της περιοχής. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα με αναφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ενώ έμφαση δόθηκε στα οφέλη του προγράμματος σε επίπεδο παραγωγού.

Πραγματοποίησε εκδηλώσεις σε όλη την Κρήτη για την ενημέρωση – εκπαίδευση των στελεχών των συνεταιρισμών σχετικά με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και των αλλαγών που προέκυψαν κατά το 2017.

Οργάνωσε ημερίδα στο Ηράκλειο με την συνεργασία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου (ΕΑΣΗ) με αντικείμενο την ενημέρωση των στελεχών των συνεταιριστικών φορέων και των παραγωγών σχετικά με φορολογικά και νομικά ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό κλάδο.

Συνεταιριστικές παρεμβάσεις

Για την ενίσχυση και την υποστήριξη των συνεταιριστικών οργανώσεων, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ υλοποίησε τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία cluster «Οργάνωση Παραγωγών Οπωροκηπευτικών» στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, με στόχο την ομαδοποίηση των εισροών μέσω μαζικών εισαγωγών, προμηθειών και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.
 • Εκπαίδευσε το ανθρώπινο δυναμικό πέντε αγροτικών συνεταιρισμών της Κρήτης, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους παραγωγούς-μέλη τους.
 • Λειτούργησε συμβουλευτικά για την εξυγίανση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσσαράς, ενισχύοντας τις λειτουργικές διαδικασίες του με στόχο την υγιή συνέχιση της δραστηριότητάς του.
 • Συνέβαλε στην αναβάθμιση του τομέα παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των παραγωγών – μελών του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου.

Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συμβάλλει στην αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Παραγωγών ή Διεπαγγελματικών Οργανώσεων για να καταρτίσουν Προγράμματα Εργασιών με στόχο τη βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας αγροτικών προϊόντων.

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ επεξεργάζεται τη συμμετοχή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεραμβέλλου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, ένα χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον καθώς και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ σχετικά με το περιβάλλον και το κλίμα.

Σε συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (KEA), η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ανέπτυξε ένα εκτενές δίκτυο σημείων ενημέρωσης παραγωγών για τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, καλύπτοντας γεωγραφικά τους 3 από τους 4 νομούς. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός εκπαιδεύσεων στους υπεύθυνους γεωπόνους, και ενημερώσεων στους συμμετέχοντες παραγωγούς. Συνολικά 11 συνεταιρισμοί υπέβαλαν 53 φακέλους νέων αγροτών και πάνω από 1.300 αιτήσεις στήριξης για τη βιολογική γεωργία, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων παραγωγών.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συμμετέχει στο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TomRes, το οποίο αποβλέπει στην ασφαλή παραγωγή ντομάτας από θερμοκηπιακές οργανώσεις στην περιοχή της Κρήτης. Στόχο έχει την ενίσχυση και εφαρμογή σωστών πρακτικών καλλιέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο τη μείωση των ποσοτήτων των φυτοπροστατευτικών που χρησιμοποιούνται και την βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.

Συνεργάζεται με τον ΑΣ Ρεθύμνης στην υλοποίηση δράσεων του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος SCOoPE. Ο ΑΣ Ρεθύμνης λειτουργεί στον νομό μεγάλη τυροκομική μονάδα. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, στο πλαίσιο του προγράμματος (το οποίο αφορά τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης) πραγματοποιεί αναλυτικές μετρήσεις της θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει, σε βάθος χρόνου. Με την ολοκλήρωση των σχετικών μετρήσεων και με τη χρήση ειδικού λογισμικού, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα παρουσιάσει συγκεκριμένες μεθόδους και λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας από τον Συνεταιρισμό.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα συνεχίσει με την ίδια ένταση και στο επόμενο διάστημα να συμβάλλει με τις δράσεις και τις υπηρεσίες της στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της Κρήτης, παρέχοντας την εμπειρία και τεχνογνωσία της στους παραγωγούς και τις οργανώσεις τους.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει όραμα και πρωτοπορεί, σχεδιάζει την ψηφιακή γεωργία στη χώρα μας, απαντά στις προκλήσεις του σήμερα και αλλάζει το αύριο του αγροδιατροφικού τομέα.

Προγράμματα ΟΕΦ και Ευφυής Γεωργία

Τρεις μεγάλες Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελαιοκομικό τομέα, (ΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ και ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ ΑΕΣ ΑΕ) χρησιμοποίησαν τεχνολογικές υπηρεσίες Ευφυούς Γεωργίας από τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, στο πλαίσιο των τριετών Προγραμμάτων Εργασίας ΟΕΦ (Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων ) που υλοποιούνται από την εταιρεία Γεωπονικών Υπηρεσιών Agron AE.

Οι υπηρεσίες αυτές συνέβαλαν στην εφαρμογή ορθών πρακτικών στην ελαιοκαλλιέργεια για την ενίσχυση της ποιότητας των ελαιοκομικών τοπικών προϊόντων, με την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων λίπανσης, την εκπαίδευση των ελαιοπαραγωγών σε καινοτόμες καλλιεργητικές πρακτικές και τη μηχανογράφηση των συστημάτων ιχνηλασιμότητας. Οι υπηρεσίες Ευφυούς Γεωργίας που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα των ΟΕΦ στην περιφέρεια της Κρήτης ήταν:

GAIA INFARM – ICM

Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας σε συνεργασία με τους γεωπόνους των Οργανώσεων Παραγωγών και την καθοριστική συμβολή των ελαιοπαραγωγών, παρακολούθησε και κατέγραψε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογή GAIA INFARM – ICM δεδομένα τα οποία αφορούσαν σε:

 • όλες τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ανά καλλιέργεια και ανά αγροτεμάχιο
 • τον μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε
 • τις απαιτούμενες εισροές και εκροές εισροών μιας εκμετάλλευσης
 • τα γεωργικά εφόδια που έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που εφαρμόζεται στην ελαιοκαλλιέργεια

GAIA INFARM – AGRONOMY

Μέσω των εδαφοληψιών που πραγματοποιήθηκαν στα αγροτεμάχια των παραγωγών και των αποτελεσμάτων τα οποία εκδόθηκαν από πιστοποιημένα εδαφολογικά εργαστήρια και καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή GAIA INFARM – AGRONOMY, εκδόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες λίπανσης βάσει της κατάστασης του ελαιοτεμαχίου. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν η ορθή χρήση λιπασμάτων και εδαφικών πόρων έτσι ώστε να αποφεύγονται τα φαινόμενα υπερλίπανσης και υπολίπανσης.

GAIA TRAPS

Οι συμμετέχοντες παραγωγοί στα συγκεκριμένα προγράμματα είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην γεωργική τους εκμετάλλευση ένα επιπλέον καινοτόμο εργαλείο που έχει δημιουργηθεί με σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εντομολογικής προσβολής των αγροτεμαχίων από τον δάκο. Με την χρήση της εφαρμογής GAIA TRAPS , μπορεί να προλαμβάνονται οι βλαβερές επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν από τους εχθρούς –έντομα– της ελιάς, μειώνοντας ταυτόχρονα τις ποσότητες εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται και τελικώς απελευθερώνονται στο έδαφος.

Δράσεις υπέρ των παραγώγων και των συνεταιριστικών τους οργανώσεων

Σταθερή στη δέσμευσή της για δράσεις υπέρ των παραγώγων και των συνεταιριστικών τους οργανώσεων, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αναζητά διαδικασίες που θα οδηγήσουν στη μείωση του κόστους παραγωγής που προέρχεται από τις εισροές (αγροεφόδια). Οι συζητήσεις με τους Συνεταιρισμούς της Κρήτης για το θέμα των Αγροεφοδίων είναι σε προχωρημένο στάδιο. Η ιδέα είναι να βρεθεί τρόπος με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε ΑΣ να υπάρξει μια από κοινού διαχείριση των προμηθειών στα είδη που έχει ανάγκη ο κάθε παραγωγός, με στόχο από την συγκέντρωση των ποσοτήτων και την κεντρική τους διαχείριση να μεγιστοποιηθεί το όφελος σε επίπεδο τιμών αγοράς. Συνδυαστικά, γίνεται προσπάθεια για μείωση των αποθεμάτων. Κατά περίπτωση, η προσπάθεια αυτή θα συνδυαστεί και με τη διαχείριση-πώληση του τελικού προϊόντος, στην λογική όσων ορίζει το πλαίσιο για τις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, αναπτύσσοντας την συμβολαιακή παραγωγή και αξιοποιώντας εργαλεία που συνδυάζονται με αυτήν.


Air Max 90

Nike Flex