Andelsselskaber i fødevareklyngen, universiteter og forskningscentre i samarbejde om at reducere energiforbruget og udvikle fælles energiledelsessystemer

  • Korntørring

  • Mejeri

  • Slagterier og kødforædling

  • Frugt- og grøntsagsforarbejdning

Energieffektivitet inden for
fire sektorer i fødevareklyngen

SCOoPE-projektet er målrettet mod disse fire sektorer. Projektets mål på kort sigt er at reducere energiforbruget i agro-fødevareklyngen inden for projektets kernesektorer, uden at virksomhedernes produktionskapacitet reduceres. Mere information om projektet kan findes her.

Download PDF Mere information

Sidste nyt fra SCOoPE

SCOoPE partners