17-11-16 / δημοσιεύματα – Το πρόσηµο εξωστρέφειας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ

H GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ άμεσα ξεκινά το έργο SCOoPE, ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, υπό το Horizon 2020, μέσω του οποίου επιδιώκει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει καινοτόμους λύσεις προς όφελος των αγροτών και των οργανώσεών τους.

Οι έξι συνεταιρισμοί που επιλέχθηκαν θα αποτελέσουν τον πρώτο πυρήνα συλλογής και καταγραφής των υφιστάμενων δεδομένων και εφαρμογής πιλοτικών προγραμμάτων για τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας.

Εν συνεχεία, οι τεχνικές αυτές, μέσω του τεχνολογικού διαύλου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ, θα είναι διαθέσιμες για το σύνολο των ελληνικών συνεταιρισμών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το οικονομικό κίνητρο συμμετοχής στη συγκεκριμένη πρόταση ήταν πολύ μικρό, όμως η προοπτική μείωσης του σημαντικότερου παράγοντα κόστους στις εισροές έκανε επιβεβλημένη τη συμμετοχή της εταιρείας.

tabla-adjunta-noticia-1-greek


Air Max 90

Nike Flex